Privacy

Privacy Statement

Ik vind privacy belangrijk, daarom ga ik zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Hieronder kun je er meer over lezen.

Rosanne Coaching en Healing, gevestigd aan de Derde Rompert 139 in ‘s-Hertogenbosch is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

Op het moment dat je ingeschreven wordt als cliënt van Rosanne Coaching en Healing of als je op mijn website een formulier invult is dit privacybeleid van toepassing.

Als je mijn website bezoekt, krijg je van mij cookies die ervoor zorgen dat de website goed functioneert. Omdat ik op een klein stukje van mijn website gebruik maak van software van Google (locatiekaart), zou het kunnen zijn dat je van Google ook een cookie krijgt. Hier heb ik echter geen controle over. Ik verwijs je hiervoor graag naar het privacystatement van Google. Daarnaast maakt mijn website gebruik van Google Analytics-cookies. Ik heb hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Google slaat het IP-adres niet volledig op. Ik heb ‘gegevens delen’ uitgezet en ik maak geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan je naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres.

Als je cliënt bij mij wordt, neem ik enkele persoonsgegevens op in mijn cliëntenbestand.

Als je je inschrijft als cliënt bij Rosanne Coaching en Healing worden je naam, adresgegevens en telefoonnummer opgeslagen. Bij bankoverschrijvingen zullen ook de betaalgegevens bewaard worden. Deze gegevens worden gebruikt voor de facturen en voor het maken (of verzetten) van afspraken. Deze gegevens moeten tenminste 7 jaar bewaard worden, maar Rosanne Coaching en Healing zal ze tenminste 10 jaar bewaren, omdat het niet ondenkbaar is dat cliënten na een tijdsspanne van meer dan 7 jaar nog een keer een afspraak willen maken. Jouw gegevens worden alleen gedeeld met de accountant van Rosanne Coaching en Healing. Alleen wanneer het wettelijk verplicht is zal Rosanne Coaching en Healing gegevens delen met betreffende instanties.

De gegevens die je op een formulier invult gebruik ik alleen om contact met je op te nemen. Mocht je geen cliënt worden, dan verwijder ik je gegevens.

Gegevens worden lokaal opgeslagen en niet gedeeld in de cloud.

Zowel de persoonsgegevens als de backup hiervan worden onder andere door middel van encryptie beveiligd.

Jouw rechten:

Recht op informatie (uitleg over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga, zie dit privacy statement)

Recht op inzage (je mag jouw gegevens inzien)

Recht op correctie (je mag gegevens laten corrigeren indien ze niet correct zijn)

Recht om bezwaar te maken (je mag bezwaar maken tegen het verwerken van jouw gegevens)

Recht op dataportabiliteit (je mag mij vragen jouw gegevens aan te bieden aan een andere aanbieder)

Recht op beperking (je kunt mij vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken)

Recht om vergeten te worden (je mag mij vragen mijn gegevens te verwijderen)

Recht om een klacht in te dienen (als je een klacht hebt m.b.t. het verwerken van jouw persoonsgegevens, zou ik het fijn vinden als je contact met mij opneemt. Je hebt ten allen tijde het recht om contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.)